top of page

Ideale Teamcultuur

Samen bouwen aan het team!

Tijdens deze workshop gaan we samen bouwen aan het team.

We starten met de eigen drijfveren van alle teamleden en de vraag wat iedereen energie geeft. Daarna gaan we met elkaar bouwen aan de teammissie en geven we gezamenlijk invulling aan het ideale team DNA.


Nu is het team klaar om écht in de spiegel te kijken: op basis van het ideale DNA maakt ieder teamlid de vertaling naar zijn eigen talenten en ontwikkeluitdagingen. Tenslotte verrijken we deze zelfreflectie met behulp van feedback aan elkaar.


Borging


Wij adviseren (en oefenen met) de teamleider om de uitkomsten van deze workshop mee te nemen in de een-op-een Performance- en Talentdialogen.

bottom of page