top of page

Performance Management

Orde in de Chaos!
Een heldere Missie, Visie, Strategie en Cultuur.

  • Wat is de kracht van jouw bedrijf of team? 

  • Waarom willen klanten bij jou kopen? 

  • Waarom willen mensen bij jouw bedrijf werken? 


Kortom, wat is jullie ‘Why’? En welke Cultuur past hierbij? Samen bepalen wij het gewenste ‘DNA’ wat daarna in alle processen wordt doorgevoerd: Van werving tot performance management, van onboarding tot uitstroom. 


Zo krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Verwachtingen over en weer zijn helder, iedereen pakt de eigen verantwoordelijkheid en goede dialogen komen tot stand.

Performance Management 1

WORKSHOP PERFORMANCE MANAGEMENT 1

Samen op zoek naar ons gezamenlijke ritme!

Onze (team) missie, visie, gewenste strategie en cultuur.


  • Why How What

  • Missie en Visie

  • Cultuur

  • Doelen en prioriteiten


Missie en Visie, Cultuur ... Voor velen ‘ver van mijn bed-show’ onderwerpen, maar eigenlijk is het heel simpel. Alleen wordt het vaak zo moeilijk gemaakt. In deze interactieve workshop gaan we hier op een speelse manier mee aan de slag.


Als leidraad gebruiken we ‘The Golden Circle’ van Simon Sinek (Sinek Why (5 min improved audio). We starten altijd met de eigen Why, wat is jouw persoonlijke ‘purpose’, kortom jouw favoriete ritme. Daarna leggen we de link naar de missie, visie en cultuur van het bedrijf of team en gaan we op zoek naar de gezamenlijke beat*.


Aan het eind van de workshop maken we een begin met de opzet van de strategie: Wat zijn de jaardoelen en hoe vertaal je dat naar goed performance management.


Deze workshop geven wij bij voorkeur zowel aan het MT als aan de teams zodat er samen gebouwd wordt aan het bedrijf.


*In het geval dat er al een aansprekende missie, visie en cultuurwaarden zijn, vormen deze de basis van de workshop.

bottom of page