top of page

Performance Management

Orde in de Chaos!
Een heldere Missie, Visie, Cultuur en doelen

  • Wat is de kracht van jouw bedrijf of team? 

  • Waarom willen klanten bij jou kopen? 

  • Waarom willen mensen bij jouw bedrijf werken? 


Kortom, wat is jullie ‘Why’? En welke Cultuur past hierbij? Samen bepalen wij het gewenste ‘DNA’ wat daarna in alle processen wordt doorgevoerd: Van werving tot performance management, van onboarding tot uitstroom. 


Zo krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Verwachtingen over en weer zijn helder, iedereen pakt de eigen verantwoordelijkheid en goede dialogen komen tot stand.

Performance Management 2 (voor Teams)

WORKSHOP PERFORMANCE MANAGEMENT 2 (VOOR TEAMS)

Samen leren dansen!

Zo wordt performance management leuk en van ons allemaal!


  • Feedback

  • Lean management en Agile technieken (weekstart en WILO)

  • Performance- en talentdialogenVanuit de strategie en het jaarplan (zie Performance Management 1) pakken we met het team door naar goed performance management per medewerker.

We zorgen ervoor dat verwachtingen over en weer helder zijn, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en ieders bijdrage op basis van de eigen talenten duidelijk is.


Door implementatie van Agile & Lean management tools vertalen we de bedrijfsdoelen naar team- en persoonlijke doelen. Een goede weekstart of stand-up en het samenstellen van je eigen weekindeling in de vorm van een ‘Wilo’ (‘week in the life of …’) zijn hier voorbeelden van.

We leren hoe een goede dialoog tot stand komt met feedback over en weer.


Met elkaar leer je hoe dit gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk.

Zo wordt performance management weer leuk!

bottom of page