top of page
NWO

NWO

Henrike Brugts (Teamleider Business & Projectcontrol)

“Altijd vol enthousiasme en positief!”

"Na een nieuwe start als business controller bij NWO maakte ik vrij snel de overstap naar teamleider business en project control van twee teams. Een nieuwe stap in mijn carrière en ontwikkeling.


Ik vond het belangrijk om direct een stevige basis op leiderschap te leggen. Juist in deze tijd waarin je elkaar als collega’s niet live ziet door Corona, wilde ik een goede verbinding leggen met de teamleden. Ik kreeg de gelegenheid van NWO om met een externe partij te werken. In mijn netwerk raadde iemand mij Helene aan.


Helene neemt je via modules en een doordacht stappenplan mee door de theorie van het leiderschapschapstraject van MakingChangeHappen en geeft onderweg feedback en praktische handvaten. Ik heb veel baat bij deze een op een coaching. Tijdens ons maandelijks overleg bespreken we mijn uitdagingen. Dan word ik echt getriggerd om na te denken hoe ik als teamleider bepaalde zaken aan kan pakken. Helene doet dit altijd vol enthousiasme en positief!


Naast coaching werken we toe naar diverse doelen voor beide teams waaraan ik leiding geef. Na zes maanden kan ik een goede tussenbalans opmaken. Zelfvertrouwen, houvast, richtinggevend en praktisch. Dat zijn voor mij de belangrijkste resultaten van deze positieve en prettige samenwerking."


“Resultaten van mijn making change happen traject: Zelfvertrouwen, houvast, richtinggevend en praktisch”Rudolf Bruins Slot (Teamleider systeem- Netwerkbeheer)

"Van ‘ieder voor zich’ naar een prettige en effectieve samenwerking”


"Het team van systeem- en netwerkbeheerders van NWO werd dik een jaar geleden vrijwel voor de helft vernieuwd. Making Change Happen kwam aan in deze ‘storm fase’. Doel: iedereen weer als een (h)echt team op de rit krijgen en het onderling vertrouwen een boost geven.

De Myers Briggs Type Indicator geeft inzicht in de persoonlijkheden van de verschillende teamleden. Rudolf Bruins SIot, teamleider van het 6-koppige team:


“De uitkomst hiervan was meteen al een enorme eye opener. Het team was veel diverser dan gedacht. Zelf heb ik meestal aan drie woorden genoeg, echter sommige collega’s hebben behoefte aan een totaal andere benadering.


Tijdens de individuele coaching sessies heb ik hier met Helene aan gewerkt. Zo stel ik nu meer vragen, vraag vaker naar feedback. Gaat het goed? Zijn we op de juiste weg?

Daarnaast kwam ook het team aan de beurt. We hebben de missie en kernwaarden van geformuleerd. Een uitdaging voor een team dat in wezen alleen ondersteunend werk verricht en ver staat van de kerntaak van NWO.


Helene heeft ons hierbij echt goed geholpen. Ze maakt het heel concreet, heel goed te bevatten en praktisch. We hebben nu met z’n allen doelen geformuleerd voor dit jaar. Zowel voor het team zelf, als binnen de organisatie.


Dik een jaar geleden konden we zeker van een ‘ieder voor zich mentaliteit’ spreken. Nu werken als team prettig en effectief samen en zorgen we gezamenlijk voor de borging van dat waaraan we de afgelopen tijd hebben gewerkt.

Hélène komt eens in de drie maanden weer vol enthousiasme langs en dan evalueren we of we nog op de goede weg zijn.”


“Zelf heb ik aan drie woorden genoeg, echter sommige collega’s hebben behoefte aan een totaal andere benadering”


www.nwo.nl


bottom of page