top of page

Performance Management

Orde in de Chaos!
Een heldere Missie, Visie, Cultuur en doelen

  • Wat is de kracht van jouw bedrijf of team? 

  • Waarom willen klanten bij jou kopen? 

  • Waarom willen mensen bij jouw bedrijf werken? 


Kortom, wat is jullie ‘Why’? En welke Cultuur past hierbij? Samen bepalen wij het gewenste ‘DNA’ wat daarna in alle processen wordt doorgevoerd: Van werving tot performance management, van onboarding tot uitstroom. 


Zo krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Verwachtingen over en weer zijn helder, iedereen pakt de eigen verantwoordelijkheid en goede dialogen komen tot stand.

Performance Management 2 (voor Managers)

WORKSHOP PERFORMANCE MANAGEMENT 2 (VOOR MANAGERS)

Samen leren dansen!

Zo wordt performance management weer leuk!

Zo wordt performance management leuk en van ons allemaal!


  • Aansturen en feedback

  • Lean management en Agile technieken (weekstart en WILO)

  • Performance- en talentdialogen


Wees de eerste volger (klik hier om te bekijken)


Door implementatie van Agile & Lean management tools vertalen we de bedrijfsdoelen naar team- en persoonlijke doelen.

We implementeren een eigentijdse Performance Management methodiek, waarbij de verantwoordelijkheid bij de medewerker begint en ieders bijdrage op basis van hun talenten duidelijk is.


Onderdelen zoals een goede weekstart of stand-up, het samenstellen van je eigen weekindeling in de vorm van een ‘Wilo’ (‘week in the life of …’) en de werking van goede performance- en talentdialogen zijn belangrijke onderwerpen van deze workshop. Met elkaar leer je hoe dit gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk.


bottom of page